• Lancel cultivates Travel Art through its new online "Correspondence". Enjoy elegantly pleasures of travel for a weekend or to discover the world. Lancel carry your memories with care in correspondence stops. Using its expertise leather goods, the House proposes this new line of leather grain rice or canvas and Ingenious and modern leather, rolling suitcases are designed with quiet 4-wheel system and a functional interior. Lancel cultivates Travel Art through its new online "Correspondence". Enjoy elegantly pleasures of travel for a weekend or to discover the world. Lancel carry your memories with care in correspondence stops. Using its expertise leather goods, the House proposes this new line of leather grain rice or canvas and Ingenious and modern leather, rolling suitcases are designed with quiet 4-wheel system and a functional interior.

  • Công ty OMEGA

    OMEGA thiết kế mẫu, tư vấn nguyên phụ liệu, hỗ trợ Quý khách hàng có được sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

    Với năng lực sản xuất mạnh mẽ, linh động, chúng tôi sẽ đáp ứng được các đơn hàng mà Quý khách hàng yêu cầu, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, đúng tiến độ.

    Công ty OMEGA rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng trong và ngoài nước có nhu cầu đặt hàng các sản phẩm để kinh doanh, làm quà tặng khuyến mãi, hội nghị, hội thảo…

    Chúng tôi tin rằng Quý khách hàng sẽ hài lòng với các sản phẩm do Công ty OMEGA sản xuất, cung cấp.